Det pædagogiske arbejde i Børnehaven / læreplaner


Det pædagogiske arbejde

Det er vigtigt , at der er plads til det enkelte barn, tryghed og frihed. Men det er en frihed, der forholder sig til det sociale fællesskab. Friheden er ikke større, end at det er vigtigt, at respektere andre mennesker og behandle dem ordentligt.


Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne.

 

Vores opgave består i, at forsøge at forstå hvad der er barnets intention med det de gør og så følge op på det. Vi skal anerkende børnenes initiativ.

 

Små daglige initiativer kan føre til et større projekt. Men det det handler om er, at fange initiativet som betyder noget her og nu.

 

Ved at anerkende initiativet føler barnet det er set og har lært noget mere fordi det blev fastholdt i det initiativ det selv havde taget.

 

Forskellen på den her måde og fastlagte aktiviteter arrangeret af de voksne er, at i vokseninitiativerne kan det være svært at fastholde børnenes interesse i længere tid ad gangen.


Jo mere vi anerkender børnene, jo større forståelse får de af, hvem de selv er. Vi skal hjælpe dem til at forstå, hvor deres grænser er, og det gør vi bedst ved at præsentere dem for nogle tydelige signaler om, hvad vi kan acceptere, og hvad vi ikke kan.


Udgangspunktet for børnehavens pædagogik er dobbelt. Vi fokuserer på det enkelte barn og varetagelsen af dets individuelle behov, samtidig med at vi fokuserer på fællesskabet og det enkelte barns naturlige indgåen i dette - et spændingsfelt imellem det at høre til i en gruppe og det, at bestemme selv/være sig selv.