Indskrivning, udmeldelse og takster

Udfyld skemaet og send det til os på mail eller aflevere den hos os:

 

Børnehaven

Indmeldelse i børnehaven 

Udmeldelse til børnehaven

 

Fritidshjemmet

Indmeldelse i fritidshjemmet 

Udmeldelse til fritidshjemmet 

 

Download: Vejledning til stamkort/børneintranet samt beskedservice 

Takster:


Betaling:

11 måneder årligt, idet juli måned er betalingsfri.
Ved tvivlsspørgsmål til betaling kan der rettes henvendelse til institutionen 97 35 17 02.

 


Økonomisk friplads:
Der er mulighed for at søge om nedsættelse af betaling efter gældende regler. Skema for økonomisk friplads kan fås ved henvendelse til Borgerservice.


Søskendetilskud:

 

Kommunen giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud samt til børn, hvis forældre modtager tilskud til privat børnepasning. Søskendetilskud gælder ikke for fritids- og ungdomsklubber.

Du har som forælder mulighed for at søge om nedsættelse af betalingen. Det kaldes økonomisk friplads. Derudover er der også mulighed for at søge om socialpædagogisk friplads.

Søskendetilbuddet gælder ikke for fritids-, ungdoms- og SFO-klubber.

 

 

 Takster 2024:

 

Børnehaven:

v/fuldtidsplads - 2292,00 (her af er de 100 kr egen betaling uden tilskud)

 

v/30 timer v/ barsel eller forældreorlov 1525,00 - (her af er de 100 kr egen betaling uden tilskud) skal søges 1 måned før ikrafttrædelse til d. 1. i en måned - skal dokumenteres.

 

Fritidshjem:  1727,00 ( her af er de 250 kr. egen betaling uden tilskud)

 

 

Egenbetaling:  Eftermiddagsmad i børnehaven:  100 kr. pr mdr. juli er betalingsfri

 

Ekstra betaling ved busture ud af huset: 75 kr. pr tur ca. 2-3 gange årligt