Værdigrundlag

I Børnegården Katholt ses barndommen og institutionslivet ikke som et pensum man skal igennem, men som en livsfase der skal leves og udleves.

Fokus må flyttes fra det der lidt groft tegnet kaldes "flittige hænders pædagogik" til et aktivt værdibaseret samvær med børn. Til et stadigt reflekterende miljø der kontinuerligt arbejder med at udvikle og implementere viden om, hvorledes vi bedst muligt tilgodeser de behov, vi ved børn har.

At arbejde med børn, er ikke at frembringe et produkt. Men at se, at barnet er en proces.

Vi bestræber os på, i et aktivt og forpligtende samarbejde mellem forældre og personale, at skabe en barndom i institutionen:

  • Hvor tryghed og rummelighed er bærende elementer.
  • Hvor børn og voksne trives, har det sjovt og kan lide at være.
  • Hvor børn ses som alsidige mennesker med individuelle ressourcer og kompetencer.
  • Hvor individuelt tilpasset støtte, oplevelser og udfordringer skal udvikle og gavne barnet såvel som individ og som del af livets fællesskab.
  • Hvor der skal være tid til "bare" at være, lege, snakke, hygge, pudse næse, trøste og give knuser.

Det er et fælles ansvar at sikre børnenes gode opvækstvilkår.

Vi vil gerne være medvirkende til at udvikle sociale og selvstændige børn. Det er vores mål, at styrke såvel det enkelte barn som gruppen i en harmonisk udvikling.

 

I dagligdagen skaber vi rammer, hvor det er muligt at styrke barnets selvværd, selvforståelse, samt at gøre dem mere selvhjulpne ikke kun i forhold til aktiviteter men også i de daglige opgaver, hvor børnene selv skal tage del.

 

Gennem pædagogiske planlagte aktiviteter ønsker vi at gøre børnene nogle gode og værdifulde oplevelser, som de kan se tilbage på senere i livet. Den selvorganiserede leg prioriteres højt. Det kan blandt andet gennem legen med andre at barnet udvikler sig. Leg er barnets naturlige udtryksform.

 

Vores børn er et produkt af samfundets udvikling i en forhandlingskultur, hvor forklaringer, begrundelser, forhandlinger og argumenter spiller en stor rolle i såvel hjemmet som i daginstitution. Vi prøver at give plads til børnenes spørgsmål og undren.