Traditioner i børnehaven

I børnehaven har vi en del tradtitioner.


Fordi vi mener:

Traditioner giver genkendelsens glæder og skaber faste holdepunkter i vores liv. Samtidig føres vor kulturarv videre.

 

Fastelavn

Fastelavn:
Det er en fast tradition, at vi hvert år fejrer fastelavn sammen med børnene.
I tiden op til fastelavn forbereder vi os på festen ved at lave fastelavnspynt, bage fastelavnsboller m.m. Vi afslutter med en fest med tøndeslagning, og børnene må gerne møde udklædte hjemmefra.

 
Påske: Inden påske klipper/klistrer vi til højtiden.

 

Fotografering: Fotografen kommer hvert år og fotograferer børnene.

 

De store børn: Det sidste år i børnehaven er de store børn på tværs af grupperne samlet 2 formiddage ugentligt, hvor der tilknyttes faste voksne.
Gruppen benytter fritidshjemmets lokaler fra kl. 9.15 - 11.15, hvilket giver gode muligheder for fælles udfordringer og oplevelser.

 

Fødselsdag: Børnenes fødselsdage fejres på forskellig vis. Nogle vælger at holde den i børnehaven, andre inviterer barnets gruppe med hjem. Dette aftales forud med personalet. Vi ønsker sunde fødselsdage, hvilket betyder, at der tænkes alternativt i stedet for slik! Hvis der serveres slik, vil vi appellere til, at det kun er kagemanden, der er pyntet! Ingen sodavand!
På personalemødedage 1 gang ugentligt holdes der ikke fødselsdage. Datoer for mødedage hænger i barnets garderobe.


Bedsteforældredag: En gang i foråret inviterer børnene deres bedsteforældre til bedsteforældredag fra kl. 10.00-11.30. Har barnet ikke mulighed for at få besøg af bedsteforældre må det gerne få besøg af andre, der står barnet nær, da det er vigtigt, at alle får besøg.


Jul: Vi klipper og klistrer julepynt og bager julekager. Vi har som fast tradition, at vi kort tid før jul går til julegudstjeneste Når vi kommer hjem fra kirke, spiser vi risengrød. Lige før jul holder vi juleafslutning, hvor vi hygger os og leger julelege og får besøg af julemanden. Omkring 1. december har vi en julehygge eftermiddag for hele familien, hvor de store børn i børnehaven går lucia.