Bestyrelsens lovgrundlag

Vi henviser til Dagtilbudslovens §14 vedr, nedsættelse af bestyrelsen samt til §15 vedr. bestyrelsens arbejde på borger.dk