Ny i børnehaven

Præsentation af børnehaven

Inden jeres barn skal begynde i børnehave, vil vi gerne fortælle jer lidt om børnehaven.
Børnehaven rummer op til ca. 75 børn i alderen 2.10 år til 6 år, fordelt i 3 grupper i BLÅ - RØD - GRØN.

 

Vi lægger vægt på
At vi i tæt samarbejde med forældrene, giver børnene en god og indholdsrig hverdag, hvor det enkelte barn får omsorg og udfordringer i et trygt og udviklende miljø, hvor børn og voksne trives. Vi ønsker at prioritere varme, nærvær og hygge.


Dagligdagen skal være præget af skæg, latter og ballade, for det er vores erfaring, at en positiv indstilling til dagligdagen, kan afhjælpe mange konflikter og problemer.


Ny i børnehaven

I børnehaven vil vi gerne give børnene tryghed, social forståelse, styrke deres selvværd,selvtillid og gøre dem nysgerrige efter at lære om naturen, sig selv og den verden, som omgiver dem.

 

Vi ønsker at gøre børnehaven til et godt sted at være for børn og voksne. Et sted hvor der er plads til det enkelte menneskes personlighed, og hvor alle kan gøre sine egne erfaringer.
Derfor vil vi i enkeltsituationer også behandle børnene forskelligt, netop fordi vi gerne vil behandle dem retfærdigt.


Vi lægger vægt på en vekselvirkning mellem barnets eget initiativ/frie leg og voksenstyrende aktiviteter.


Børnehaven vil gerne være kendt som et sted, hvor tryghed er i højsæde!
Fordi vi mener:

 • Tryghed giver mulighed for at lege, lære og indlære.
 • Tryghed giver mulighed for udvikling.
 • Tryghed skaber selvtillid.
 • Tryghed giver mulighed for at afprøve egne og andres grænser.

 

Vi vil også gerne være kendt som et sted hvor legen bliver prioriteret højt
Fordi vi mener:

 • Leg er læring
 • Leg er handling, hvor børn selv bestemmer indholdet
 • Leg kræver/skaber fantasi
 • Leg udvikler sproget
 • Leg skaber social forståelse/interesse for hinanden
 • Leg kræver, at der lyttes til andre
 • Leg skaber selvstændighed og ansvarlighed for egne handlinger

 

Udeleg:
Børnene er ude hver dag. Vi prioriterer udeleg højt.
Fordi vi mener: Børn og voksne har godt af frisk luft. Der er plads til, at børnene får brugt deres kræfter. Mere plads giver færre konflikter og mindre stress. Der er mulighed for, at finde steder hvor de kan lege, uden at føle sig overvåget af voksne. Tag jer god tid til at hente jeres barn! Legepladsen er stor! Børnene får nogle gode oplevelser ude i naturen. Derfor vil vi udnytte de gode muligheder
vi har i nærheden af vores institution.

Udeleg

Udeliv:
I perioden fra marts til oktober skiftes grupperne til at tage ud af huset (hver 3. uge) fra kl. 9.00 - ca. 12.30.
Oftest med en pakket cykeltrailer, hvor vi ta'r mad med o.s.v.
Det giver børnene rige muligheder for at udforske naturen - og få et godt kendskab til nærmiljøet - samtidig med at den motoriske udvikling styrkes.

 

Udeliv