Om Fritidshjemmet

Katholt
Inden jeres barn starter på fritidshjemmet, vil vi gerne fortælle lidt om os selv.
Fritidshjemmet er en privatinstitution som er normeret op til 100 børn, som vi fordeler i fire grupper.

Vi ser os selv som en levende og glad institution, hvor børn, forældre og personale trives.