Ny i Fritidshjemmet

Fritidshjemmet er et vigtigt sted, hvor der er plads til frihed under ansvar.

 

Katholt
Vi lægger vægt på

At vi i tæt samarbejde med forældrene, giver børnene en god og indholdsrig hverdag, hvor det enkelte barn får omsorg og udfordringer i et trygt og udviklende miljø, hvor børn og voksne trives.

 

 

Vi ønsker at prioritere varme, nærvær og hygge
Dagligdagen skal være præget af skæg, latter og ballade, for det er vores erfaring, at en positiv indstilling til dagligdagen, kan afhjælpe mange konflikter og problemer.

I fritidshjemmet vil vi gerne give børnene tryghed, social forståelse, styrke deres selvværd, selvtillid og gøre dem nysgerrige efter at lære om naturen, sig selv og den verden, som omgiver dem.

Vi ønsker at gøre fritidshjemmet til et godt sted at være for børn og voksne.
Et sted, hvor der er plads til det enkelte menneskes personlighed, og hvor alle kan gøre sine egne erfaringer.

Derfor vil vi i enkeltsituationer også behandle børnene forskelligt, netop fordi vi gerne vil behandle dem retfærdigt.

Vi lægger vægt på en vekselvirkning mellem barnets eget initiativ/frie leg og voksenstyrende aktiviteter. Vi lægger stor vægt på idræt, leg og bevægelse.

 

Fritidshjemmet vil gerne være kendt som et sted, hvor:

 

Tryghed er i højsæde!

Fordi vi mener:
Tryghed giver mulighed for at lege, lære og indlære.
Tryghed giver mulighed for udvikling.
Tryghed skaber selvtillid.
Tryghed giver mulighed for at afprøve egne og andres grænser.

Vi vil også gerne være kendt som:
Et sted med et godt lege – og læringsmiljø

Fordi vi mener:
• Leg er læring
• Leg er handling, hvor børn selv bestemmer indholdet
• Leg kræver/skaber fantasi
• Leg udvikler sproget
• Leg skaber social forståelse/interesse for hinanden
• Leg kræver, at der lyttes til andre
• Leg skaber selvstændighed og ansvarlighed for egne handlinger


Udeliv

Børnene er ude hver dag.
Vi prioriterer udeliv højt.

Fordi vi mener
Børn og voksne har godt af frisk luft. Der er plads til, at børnene får brugt deres kræfter. Mere plads giver færre konflikter og mindre stress.
Fysisk udfoldelse giver positive energier og god motion!