Fritidshjem

fritidshjemmet katholt
Vi lægger vægt på 

At vi i tæt samarbejde med forældrene, giver børnene en god og indholdsrig hverdag, hvor det enkelte barn får omsorg og udfordringer i et trygt og udviklende miljø, hvor børn og voksne trives. 

 

Vi ønsker at prioritere varme, nærvær og hygge

Dagligdagen skal være præget af skæg, latter og ballade, for det er vores erfaring, at en positiv indstilling til dagligdagen, kan afhjælpe mange konflikter og problemer. 

 

I fritidshjemmet vil vi gerne give børnene tryghed, social forståelse, styrke deres selvværd, selvtillid og gøre dem nysgerrige efter at lære om naturen, sig selv og den verden, som omgiver dem. 

 

Fritidshjemmet - et godt sted at være

Vi ønsker at gøre fritidshjemmet til et godt sted at være for børn og voksne. Et sted, hvor der er plads til det enkelte menneskes personlighed, og hvor alle kan gøre sine egne erfaringer. 

Derfor vil vi i enkeltsituationer også behandle børnene forskelligt - netop fordi vi gerne vil behandle dem retfærdigt. 

 

Vi lægger vægt på en vekselvirkning mellem barnets eget initiativ/ frie leg og voksenstyrede aktiviteter.