Dagsrytme og hverdagen

Dagsrytmen               
Kl. 6.30-7.10Morgenmad
Kl. 7.30Børnene sendes i skole.
Kl. 12.50Børnene kommer fra skole.
  

 

Komme/gå tider
Ved indmeldelse på fritidshjemmet udleveres en seddel med børnenes komme/gå tider, der skal udfyldes. Disse tider følger vi, når børnene sendes hjem.
Sker der ændringer i barnets mødetider, skal I enten ringe, eller sende en seddel med barnets navn, dato og forældreunderskrift! Det er vigtigt, at vi får besked, så der ikke opstår tvivlssituationer!
 
Fritidshjemmets ansvar omfatter IKKE børnenes færden til og fra institutionen. Det påhviler forældrene!

Komme/gå IPad
Når jeres barn møder på fritidshjemmet, trykker jeres barn sig selv ind på IPaden. Det samme gælder, når barnet går hjem/hentes!

Stamkortoplysninger på hjemmesiden
Husk at meddele, hvis der forekommer ændringer i stamkortoplysningerne (telefon nr., adresse, arbejde, mailadresse o.s.v.)

 

Sygdom

HUSK at meddele os, hvis jeres barn holder fri/syg gives besked på ALIA inden kl. 12.00 på Det har stor betydning, da vi ellers skal bruge både jeres og barnets tid på at ringe til jer på arbejde.
Det er en vigtig information for personalet!

 

Hverdagen

Vi er et fristed, hvor børn kan møde jævnaldrende venner og sammen skabe en tryg atmosfære. Vi skaber betingelser for, at børnene kan være sammen og indgå i nogle gode, tætte relationer, da det er vigtigt at kunne etablere venskaber og sociale relationer!


Børnene har i samarbejde med de voksne udarbejdet nogle gode retningslinjer, for hvordan vi vil omgås hinanden og hvordan vi kan passe på vores ting!

 

Vi ønsker, at børnene udvikler sig både individuelt og socialt med udgangspunkt i flg:

  • Hvordan omgås vi hinanden?
  • Hvordan er jeg en god kammerat?
  • Hvordan er jeg med til at gøre fritidshjemmet til et godt sted at være?

Hvordan vil vi voksne gøre det?
Det gør vi ved at være gode rollemodeller for børnene og give dem tryghed, nærvær og vise dem tillid!

Vi ønsker, at højne børnenes selvværd:

  • Gennem den daglige kontakt, hvor vi vil vise interesse for, hvad der optager børnene.
  • Gennem aktiv lytning. 
  • Aflæsning af børnenes signaler.
  • Via samtaler.